MareGroep en Servicepunt Werk gaan samen verder als Provalu

Meerwaarde door werk

MareGroep en Servicepunt Werk gaan samenwerken in een nieuwe organisatie

MareGroep en Servicepunt Werk (SPW) gaan integreren. Een nieuwe organisatie met een nieuwe naam en gestroomlijnd proces voor het best mogelijke resultaat en de beste uitstroom. Slimmer, beter en goed herkenbaar voor medewerker, klant en werkgever.

De wens is om de nieuwe organisatie in september 2021 te starten. “Hiermee zijn we klaar voor de toekomst en kunnen we niet alleen mensen nog beter naar werk toe leiden, maar werken we ook efficiënter voor bijvoorbeeld werkgevers en zijn we bovendien herkenbaar voor iedereen in de regio”, aldus Rinco Knoop, directeur van de GR KDB.   

Er waren meerdere redenen om een toekomstvisie te ontwikkelen en deze uit te werken in een businesscase. Landelijke en lokale ontwikkelingen (o.a. de uitwerking participatiewet, Breed offensief en Simpel Switchen) maken zichtbaar dat de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt steeds complexer wordt. De wens om integraal aan te sluiten op het sociaal domein in de regio is urgent en de financiële middelen binnen het sociaal domein lopen terug. Recent komt daarbij de verwachting dat de coronacrisis voor een grote toestroom van mensen zorgt die naar werk geleid moeten worden.  

Efficiënt proces nodig

Maregroep en SPW zijn als uitvoeringsorganisaties nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en willen ook klaar blijven staan voor werkgevers en werkzoekenden. Hier is een efficiënte primair proces voor nodig: Van instroom van verschillende  klantgroepen tot zoveel mogelijk succesvolle uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt en daarmee een gunstig financieel resultaat.  

Servicepunt Werk en MareGroep zijn nu beide verantwoordelijk voor onderdelen van het proces. Dit proces kan nu, alle ontwikkelingen volgend, door integratie efficiënter worden ingericht. Een eenduidige benadering voorkomt onnodige administratie of overdrachtsmomenten en meerdere contactpersonen voor klanten of werkgevers en biedt veel meer duidelijkheid en herkenbaarheid. Door MareGroep en SPW te integreren tot een nieuwe organisatie, wordt een verbeterd bovenstaand proces leidend. Knoop: “Dit doen we voor de klanten en werkgevers met als doel om een echt verbindingscentrum te worden in de regio.” 

Samenwerking biedt vele kansen

De kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die door de samenwerking ontstaan, zijn groot. Ama Hento-Addow, manager SPW, ziet de toekomst dan ook met veel plezier tegemoet. “Voor een flinke groep mensen is de reguliere arbeidsmarkt nog niet direct in zicht. Voor hen willen wij alles in het werk stellen om de stap naar werk makkelijker te maken.”

Voorbeelden van kansen die er ontstaan door het samengaan van de organisaties zijn er dan ook voldoende volgens Ama. “Stel je voor dat het lukt om iemand bij een bedrijf te plaatsen en hij of zij krijgt een terugval. Dat kan zomaar gebeuren. Dan is het fijn om even een stapje terug te doen en in een veilige omgeving te werken en vandaar uit weer te werken aan een baan buiten de muren. Dat kan straks in een organisatie die alle expertise in huis heeft. Ook als het gaat om het vinden van stageplaatsen, een werkervaringsplek of het volgen van een opleiding kunnen wij, met elkaar, het beste bieden.”

Nieuwe organisatie

Hoe de nieuwe organisatie er precies uit gaat zien, gaan MareGroep en SPW in de komende periode samen uitwerken. Half september hopen wij de nieuwe organisatie een naam te geven en feestelijk te lanceren.

Uiteraard houden we u de komende tijd op de hoogte van de vorderingen. 

Heeft u een vraag? Mail ons via info@servicepunt-werk.nl of communicatie@maregroep.nl.


Volg ons op social media

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Nijverheidsweg 22  •  2215MH Voorhout
Postbus 43  •  2215ZG Voorhout

T. 0252 - 262100
F. 0252 - 262111